Įmonės įstatai

Įstatai

Strateginiai veiklos planai

2021-2023 m. Strateginis veiklos planas

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. finansinė atskaitomybė

2019 m. finansinė atskaitomybė

2018 m. finansinė atskaitomybė

Darbo užmokestis

2021 m. darbo užmokestis

2020m. metinis pranešimas

2019m. metinis_pranešimas

2018m. metinis pranešimas

Privatumo politika

Privatumo politikos aprašas

Akcininkų lūkesčiai 

Lūkesčių raštas

Nepriklausomo audito išvados

2020 m. audito išvada

2019 m. audito išvada

2018 m. audito išvada

Skelbimas dėl nepriklausomo valdybos nario