Skelbimas DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į UAB „SAULĖS DOMINIJA“ VALDYBOS NARIO PAREIGAS

Valdybos nario pareigos

Vadovaujantis Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A-899 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašo  ir pavyzdinių Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), uždaroji akcinė bendrovė „Saulės dominija“ skelbia vieno nepriklausomo nario (toliau – kandidato), turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dominija“ valdybą.

Darbo pasiūlymai

Bendrovėje dirba iki 30-ies įvairių specialybių ir profesijų darbuotojų. Bendrovė vertina ilgalaikius darbo santykius ir stengiasi išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Pagal darbo stažą 25 % darbuotojų įmonėje dirba ilgiau nei 10 metų.

Mūsų darbuotojai – kvalifikuoti specialistai, turintys patirties administravimo, techninės priežiūros, elektros įrenginių eksploatavimo, šilumos įrenginių aptarnavimo, patalpų remonto srityse ir gali teikti kokybiškas paslaugas. Darbuotojams yra sudaroma galimybė, esant poreikiui, kelti kvalifikaciją, įgyti naują ar išlaikyti ir tobulinti turimą kompetenciją. Skatinamas darbuotojų tarpusavio bendradarbiavimas, užtikrinantis nuolatinį keitimąsi turimomis žiniomis ir patirtimi.
Bendrovė turi administracinį pastatą, gamybines dirbtuves, garažą, transporto priemonių ir gamybinę įrangą.
Savo veikloje bendrovė naudoja informacines technologijas ir programinę įrangą, kitas technines priemones, kurios leidžia efektyviai panaudoti turimus žmogiškuosius resursus.

Jei manote, kad galite prisidėti prie įmonės plėtros ir turite tam tinkamų kompetencijų, siųskite savo CV su prierašu “Dėl darbo vietos”  saulesdominija@splius.lt